8 грудня. Круглий стіл на тему «Роль практики Європейського Суду з прав людини у ствердженні принцип

8 грудня. Круглий стіл на тему «Роль практики Європейського Суду з прав людини у ствердженні принцип
организация:
Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції
начало:
08.12.2016 12:00
завершение:
08.12.2016 13:00
адрес:
вул. Генерала Карпенка, 18
локация / областной центр:
Николаев
«Круглий стіл» на тему «Роль практики Європейського Суду з прав людини у ствердженні принципу верховенства права»

Запрошуємо науково-педагогічних працівників та студентство взяти участь у «круглому столі», для обговорення на якому виносяться важливі для сучасного Українського права проблеми застосування норм європейського прецедентного права та їх значення для ствердження принципу верховенства права.

Проблеми для обговорення:
• Концепт «Верховенство права» в розумінні ЄСПЛ;
• Імплементація норм європейського прецедентного права до правової системи України;
• Право на справедливий суд в розумінні ЄСПЛ;
• Проблема розумних строків у практиці ЄСПЛ;
• Застосування принципу верховенства права при здійсненні суддівського розсуду.

Модератор «круглого столу» — к.ю.н., доцент І.Г. Оборотов

Доповіді, підготовлені учасниками «круглого столу» (обсяг 5-7 сторінок) будуть опубліковані на веб-сайті кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції протягом тижня після проведення заходу.
У учасників є можливість підготувати презентації та представити їх під час доповіді.

Вимоги до доповіді:

1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.

2. Обсяг доповіді 5-7 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

3. Текст може містити лише автоматичні посилання із повним зазначенням бібліографічного опису джерела та номеру відповідної сторінки (сторінок).

4. Сторінки не нумеруються.

5. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада, курс навчання. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

6. У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури, при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
  • бесплатно
06.12.2016
251

Comments

No comments yet. Yours will be first!